مکمل های غذایی منبع غنی از مواد مغذی و یا سایر مواد با اثرات مثبت زیستی می باشند که در دوزهای مختلف مانند قرص، کپسول و مایعات با حجم مشخص مصرف می شوند. دامنه وسیعی از مواد مغذی مانند ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب مهم، فیبر و انواع عصاره های گیاهی را شامل می شوند.

نکته ی مهم در مورد مکمل های غذایی این است که از این دسته از مواد به منظور جبران کمبودهای تغذیه ای و حفظ عملکرد فیزیولوژیکی بدن استفاده می شود. این مواد دارو نیستند و باعث ایجاد اثرات متابولیکی و ایمونولوژیکی نمی شوند و از آنها برای درمان یا پیشگیری از بیماری ها و یا اصلاح اعمال فیزیولوژیکی نمی توان استفاده نمود.

در اتحادیه اروپا قوانین مکمل های غذایی شامل ویتامین ها و مواد معدنی مشابه قوانین غذا می باشد. ولی در مورد سایر مکمل ها به منظور کنترل اثرات سوء مصرف آن ها برای هر یک قوانین خاصی وضع شده است.

بخش آزمایشگاهی شرکت کیمیای ناب تجزیه با استفاده از تجهیزات پیشرفته آنالیز مواد مانند انواع کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)، کروماتوگرافی گازی/آشکارساز شعله یونشی (GC/FID)، کروماتوگرافی گازی/طیف سنج جرمی (GC/MS)، پلاسمای جفت شده القایی/طیف سنج نشر نوری (ICP/OES)، طیف سنج جذب اتمی (Atomic Absorption) و . . . به طور مداوم مشغول خدمت رسانی به صنایع و افراد در خصوص انواع مکمل های غذایی می باشد.

مکمل های غذایی