مایکوتوکسین ها دسته ای از مواد سمّی و آلاینده مواد غذایی، خوراک دام و طیور هستند که به طور طبیعی از انواع خاصی از کپک ها (قارچ ها) تولید می شوند. این کپک ها می توانند مایکوتوکسین ها را در انواع مواد غذایی از جمله غلات، میوه های خشک، دانه ها و ادویه ها تولید کنند. رشد این گونه کپک ها می تواند قبل و یا پس از برداشت محصول، طی نگهداری و انبار نمودن مواد غذایی در شرایط گرم و مرطوب  صورت بگیرد. متاسفانه بیشتر مایکوتوکسین ها بسیار پایدار هستند و طی فرایندهای تولید غذا، انجماد و پختن از بین نمی روند.

تا کنون بیش از چند صد مایکوتوکسین شناسایی شده اند که از جمله مایکوتوکسین‌های خطرناک برای سلامت انسان و سایر موجودات زنده می توان به آفلاتوکسین ها، اکراتوکسین A، پاتولین، فومانایزین ها، زیرالنون، دی اکسی نیوالنول/ نیوالنول اشاره نمود. مصرف مایکوتوکسین ها توسط انسان می تواند به طور مستقیم از طریق مواد غذایی آلوده به مایکوتوکسین و یا غیر مستقیم از طریق مصرف فراورده های حیوانات در معرض مایکوتوکسین ها (مانند شیر گاو) صورت بگیرد.

بخش آزمایشگاهی شرکت کیمیای ناب تجزیه با استفاده از تجهیزات پیشرفته از جمله کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و آشکارساز فلوئورسانس به طور روزمره اقدام به اندازه گیری انواع مایکوتوکسین ها در مواد غذایی، خوراک دام و طیور می نماید.

مایکوتوکسین