دانشمندان شیمی تجزیه با به کارگیری انواع روش‌ها و دستگاه‌ها، مواد گوناگون را جداسازی، شناسایی و تعیین مقدار می‌کنند. به انجام تمام این مراحل آنالیز نمونه گفته می‌شود. در مرحله جداسازی، گونه مورد نظر یا آنالیت از سایر اجزاء جدا می‌شود. در آنالیز کیفی، آنالیت مورد شناسایی قرار می‌گیرد و در آنالیز کمّی آنالیت تعیین مقدار می‌شود. شیمی تجزیه به دو بخش روش‌های کلاسیک یا شیمی تَر و روش‌های مدرن یا دستگاهی تقسیم می‌شود.

در روش‌های کلاسیک کیفی جداسازی شامل رسوب گیری، استخراج و تقطیر می‌شود. شناسایی نیز بر اساس اختلاف در رنگ، بو، نقطه ذوب، نقطه جوش، رادیواکتیویته و واکنش پذیری می‌باشد. در روش‌های کلاسیک کمّی از تغییر جرم یا حجم برای تعیین مقدار استفاده می‌شود.

در روش‌های دستگاهی جداسازی شامل انواع تکنیک‌های کروماتوگرافی، الکتروفورز و . . . می‌باشد. آنالیزهای کیفی و کمّی دستگاهی معمولا در یک دستگاه به انجام می‌رسد و بر اساس برهم کنش ماده با نور، گرما، میدان الکتریکی یا مغناطیسی می‌باشد.

امروزه دانشمندان شیمی تجزیه از طراحی آزمایش و شیمی سنجی برای بهبود روش‌ها موجود استفاده می‌کنند. شیمی تجزیه دامنه کاربرد گسترده‌ای در سایر علوم مانند پزشکی و داروسازی، انواع مهندسی، محیط زیست، صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری، صنایع شیمیایی و علوم جنایی و . . . دارد.

شرکت کیمیای ناب تجزیه بر اساس دانش مدیران آن و فعالیت در تمام زمینه های شیمی تجزیه بنا نهاده شده است و آزمون های کمّی و کیفی و همینطور شناسایی و آنالیز مواد مختلف از جمله مواد غذایی، دارو و مکمل، گیاهان دارویی و فراورده های سنتی، مواد شیمیایی و مواد صنعتی همچون روغن موتور و روانکارها را به طور روزمره به انجام می‌رساند.