روغن اپوکسی سویا، مایعی شفاف و زرد رنگ، با نام اختصاری ESBO است که در اثر فرآیند اکسیداسیون روغن سویا ایجاد می شود و به عنوان نرم کننده و پایدار کننده در صنایع PVC استفاده می شود. این روغن شامل اسیدهای چرب اولئیک اسید(Oleic Acid) ، لینولئیک اسید  (Linoleic Acid) و لینولنیک اسید(Linolenic Acid)  با درجه غیر اشباع بالاست و به دلیل خواص متفاوت و متنوعش کاربردهای فراوانی دارد که مهمترین آنها، استفاده در صنایع پلیمریPVC است. از کاربرد های دیگر این ماده در صنایع مختلف، می توان موارد زیر را نام برد:

-کودها و مواد شیمیایی کشاورزی

-لاستیک سازی

-ساخت گرانول های پزشکی

-چرم مصنوعی

-چسب ها و جوهر ها

-بسته بندی مواد غذایی، داروئی و..

– کف پوش ها

آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه، با داشتن امکانات و تجهیزات مناسب قادر به تعیین کیفیت و انجام آزمون های عدد اکسیران(Oxiran Value)، عدد یدی(Iodine Value)، عدد اسیدی (Acid Value)و…برای روغن اپوکسی سویا(ESBO) می باشد.