کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی(GC)، در شرکت کیمیای ناب تجزیه به صورت تئوری و عملی برگزار می گردد (یک روزه).

در پایان هر دوره برای شرکت کنندگان گواهینامه معتبر مورد تائید سازمان غذا دارو و سازمان ملی استاندارد صادر می گردد.

*برای مشاهده جزئیات بیشتر روی عکس کیلیک نمائید*

 

دوره آموزشی کروماتوگرافی گازیGC