خدمات ما

مقالات آموزشی

دوره های آموزشی

دوره آموزشی شیمی مواد غذایی
دوره کنترل کیفی در آزمایشگاه
دوره کروماتوگرافی گازی
دوره میکروبیولوژی مواد غذایی
دوره آموزشی کروماتوگرافی مایع
دوره جذب اتمی
چرا کیمیای ناب تجزیه
تیترازول,تیترازل,خرید تیترازول,کیمیای ناب تجزیه,آزمایشگاه مواد غذایی
مجوزها

شرکت خدمات آزمایشگاهی کیمیای ناب تجزیه به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران به فعالیت میپردازد. دارا بودن گواهینامه کیفیت  ISO17025:2017 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تضمینی بر عملکرد بر پایه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه میباشد.

مشتریان

کلیه شرکت های مطرح در زمینه تولید مواد غذایی، مکمل و فراورده های گیاهان دارویی، پژوهشگران، دانشجویان، سازمان های نظارتی دولتی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد از جمله مشتریان کیمیای ناب تجزیه می باشند