آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد با استفاده از تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاه جذب اتمی شعله ، کوره و تولید هیدرید،  پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنجی نشر نوری، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا، کروماتوگرافی گازی- اسپکتروسکوپی جرمی خدمات زیر را در خصوص اندازه گیری آلاینده ها در انواع ماتریکس ها ارائه می کند.

۱- اندازه گیری فلزات سنگین:

 • آهن
 • نیکل
 • سرب
 • کروم
 • آرسنیک
 • کادمیوم
 • مس
 • قلع
 • روی
 • جیوه

۲- اندازه گیری مایکوتوکسین ها:

 • آفلاتوکسین ها
 • اکراتوکسین A
 • پاتولین
 • فومونیسین
 • زیرالنون
 • دی اکسی نیوالنول

۳- باقیمانده سموم کشاورزی

 • اورگانوفسفر ها
 • اورگانوکلر ها
 • اورگانونیتروژن ها

۴- آکریل آمید

۵-هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای