آدرس:

 کرج، کمالشهر، خیابان شهید بهشتی، بین ظفر ۹ و ۱۰، ساختمان کیمیای ناب تجزیه | کد پستی: ۳۱۹۹۶۶۷۴۳۶

شماره های تماس:

تلفکس: ۵-۳۴۷۲۱۸۳۴-۰۲۶ همراه آزمایشگاه(واتس آپ و تلگرام) ۰۹۱۰۱۴۶۹۹۸۵ همراه مدیریت ۰۹۳۷۷۸۰۷۳۵۸ ایمیل: info@kimialab.com