مقایسه مطالعات بین آزمایشگاهی (Inter Laboratory Study)

یکی از مهم ترین ابزارها جهت حصول اطمینان از اندازه گیری ها و کیفیت خدمات آزمایشگاه ها، ارزیابی عملکرد فنی آنها است. سنجیده ترین شکل این ارزیابی، شرکت در مطالعات بین آزمایشگاهی (inter Laboratory Study) است.

سازماندهی، اجرا و ارزیابی اندازه گیری ها یا آزمون ها، مطابق با شرایط از پیش تعیین شده، بر اقلام یکسان یا مشابه، توسط دو یا چند آزمایشگاه را مقایسه بین آزمایشگاهی گویند که با اهداف متعددی به کار می رود و استفاده از آنها در سطح بین المللی در حال گسترش است.

اهداف مهم مقایسه های بین آزمایشگاهی شامل موارد زیر است:

الف) ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها برای انجام آزمون ها، یا اندازه گیری های خاص و پایش عملکرد مستمر آزمایشگاه ها.

ب) شناسایی مشکلات آزمایشگاه ها و انجام اقداماتی برای بهبود که به عنوان مثال می تواند مربوط به روش های اجرایی نامناسب اندازه گیری، اثربخشی آموزش کارکنان و نظارت یا کالیبراسیون تجهیزات باشد.

ج) ایجاد اثربخشی و سازگاری روش های آزمون یا اندازه گیری.

د) اعتمادسازی بیشتر برای مشتریان آزمایشگاه.

ه) شناسایی تفاوت های بین آزمایشگاهی.

و) صحه گذاری ادعاهای عدم قطعیت.

و …

شرکت کیمیای ناب تجزیه به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد اقدام به برگزاری دوره های ILS با شرکت های معتبر تولیدی و خدماتی با هدف افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی می نماید.

مطالعات بین آزمایشگاهی، Inter Laboratory Study، آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه، ارزیابی عملکرد آزمایشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *