بایگانی برچسب: اندازه گیری آفت کش ها

باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی / غذایی

آفت کش ها، باقیمانده های سموم کشاورزی، کیمیای ناب تجزیه

آفت کش ها (حشره کش ها، قارچ کش ها، ضد میکروب ها و ضد عفونی کننده ها) ترکیبات شیمیایی هستند که برای کشتن، دفع و یا کنترل گیاهان و حیوانات و برای به حداکثر رساندن تولید محصولات کشاورزی و حفاظت از آنها در طول ذخیره سازی وحمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند. این […]