انجمن نفت آمریکا Institute Petroleum American(API) کیفیت روغنهای موتور را بر اساس سطح کیفیتشان به دو گروه تقسیم نموده اند.گروه اول روغنهای موتور برای خودروهای بنزینی که با علامتS مخففServes  (نماینده ایستگاههای تعویض روغن، گاراژها و بنگاههای فروش خودروهای آمریکا(مشخص شده و گروه دوم روغن های موتور دیزلی که با علامت Cمخفف Commercial )وسایل نقلیه تجارتی، کشاورزی و ناوگان آمریکا(مشخص شده است و سطح کیفیت هر یک از روغنهای این دو گروه به وسیله حروف  الفبا از (A……) نشان داده میشود و هرچه سطح گرانروی روغن بیشتر باشد حرف پائین تری از حروف الفبا را به خود اختصاص می دهد.به طور مثال: روغن موتور بنزینی  SMنسبت به روغن موتور بنزینی SJ سطح کیفی بالاتری دارد .

همچنین API طبقه‌بندی‌هایی را بر اساس سطوح کیفی ترکیبی ارائه داده است به طور مثال: API SG/CF سطح کیفیتی است که در آن روغن و مواد افزودنی طوری فرموله می‌شوند که روغن شرایط سطوح کیفی SG و CF را داشته باشد. با توجه به اینکه با گذشت زمان طراحی موتورها روز به روز جدیدتر و پیشرفته‌تر می‌شود سطوح کیفی روغن‌ها نیز روز‌ به روز بالاتر رفته و روغن‌هایی با مرغوبیت بیشتر به بازار عرضه می‌شوند.

لازم به ذکر است تمام روغن‌هایی که در طبقه بندی سطوح کیفیت API قرار می‌گیرند باید آزمون‌های لازم را گذرانده باشند. و روغن‌هایی با یک سطح کیفیت که توسط شرکت‌های مختلف تولید شده‌اند باید با هم قابل مقایسه باشند. در غیر این صورت هرگونه تفاوت در عملکرد دو روغن با سطح کیفیت یکسان متوجه شرکت‌های تولید کننده روغن خواهد بود.