تقویم آموزشی شرکت کیمیای ناب تجزیه  در سال ۹۹ به صورت زیر است:

*برای مشاهده تقویم روی عکس زیر کلیک نمایید*

دوره آموزشی،جذب اتمی،کروماتوگرافی گازی،مایع،GC,HPLC

در پایان دوره برای شرکت کنندکان گواهینامه معتبر مورد تائید سازمان غذا دارو و سازمان ملی استاندارد صادر می گردد.

تلفن ثبت نام : ۵-۰۲۶۳۴۷۲۱۸۳۴ خانم حمیدی

ثبت نام از طریق تلگرام:۰۹۱۰۱۴۶۹۹۸۵