بایگانی برچسب: ویژگی های روغن سویا

روغن اپوکسی سویا

روغن اپوکسی سویا،آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه

روغن اپوکسی سویا، مایعی شفاف و زرد رنگ، با نام اختصاری ESBO است که در اثر فرآیند اکسیداسیون روغن سویا ایجاد می شود و به عنوان نرم کننده و پایدار کننده در صنایع PVC استفاده می شود. این روغن شامل اسیدهای چرب اولئیک اسید(Oleic Acid) ، لینولئیک اسید  (Linoleic Acid) و لینولنیک اسید(Linolenic Acid)  با […]