نمایش 37–42 از 42 نتیجه

مواد و محلول های استاندارد

EDTA Na2 Salt-B sol

450,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

Fehling’s solution (A)

1,500,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

Fehling’s solution (B)

1,500,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

Silver nitrate solution (0.1 mol/l, N) for 1000 ml

2,500,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

Silver nitrate solution (0.1 mol/l, N) for 500 ml

1,250,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

Ultrapure Water , 4 Liter

600,000 ریال